Grene Tværformat

Velkommen til Dalgas Skolen

På Dalgas Skolen ønsker vi alle nye og tidligere kursister velkommen til en ny sæson på Nørre Boulevard 1. Onsdag den 10. august starter vi den nye sæson med kaffe og boller i mødesalen, hvorefter vi går ud til undervisningen. Den tradition har vi haft i mange år, og det er med til at give en god start, hvor man får mødt hinanden efter ferien og hilst på gamle og nye.
Hver sæson byder på en lille smule forandring, og efteråret 16 er ikke nogen undtagelse. Nogle fag er kommet til at ligge på en anden ugedag, nogle fag har fået en anden underviser, og der er også kommet helt nye fag til.
Vi håber at jeres kursusønsker kommer til at gå op i en højere enhed med jeres andre gøremål, så vi får nye som gamle godt i gang.
Vi håber også at I har lyst til at prøve kræfter med de nye fag i kataloget, så vi kan få afprøvet nye horisonter.
Der er også mange gengangere både blandt hold og undervisere, så det nye og det ”gamle” kommer forhåbentlig til at give en oplevelse af både nyskabelse og tryghed på skolen.
Som traditionen er på skolen, er der også i efteråret 16 mulighed for at bruge sin indflydelse som elev. Sammen med elevrepræsentanterne i bestyrelsen har vi programsat 3 stormøder (se bagsiden af kataloget). Udkast til dagsorden bliver hængt op på opslagstavlerne, hvor alle kan skrive punkter på. På dagen for mødet er der middagspause allerede 11.30 og mødet foregår kl. 12-12.30. Som skoleleder er jeg altid med på møderne, og derudover plejer der at deltage mindst en underviser.
Jeg håber at I vil bruge dette forum til at sætte fokus på skolens aktiviteter og kultur.
Vel mødt

Kirsten S. Knudsen
skoleleder

 

 

 


Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof