Kalender 2018

Dalgasskolens årsplan forår 2018            

•08.01 Velkommen til forårs sæsonen 2018 kl. 9.00 Fælles sang, rundstykker.

•24.01 Stormøde kl. 15.00 

•31.01 Fælles arrangement kl. 17.00 (Spil, hygge og spisning)

•07.02 Valg af elevrepræsentant til bestyrelsen kl. 15.00

•12.02 - 16.02 Vinterferie

•21.02 kl. 15.00 - 17.00 Planlægning af kommende eftermiddags fælles arrangementer v/ Marianna Van den Pol

•28.02 kl. 17.00 - 20.30 Fælles madlavning og Cafetur på Løve´s bogcafé

•14.03 kl. 15.00 - 17.00 Tøjbyttedag / loppemarked              

•21.03 Stormøde kl. 15.00

•26.03 - 02.04 Påskeferie

•04.04 kl. 17.00 - 20.30 Fællesspisning efterfulgt af biograftur

•18.04 15.00 Walk and Talk på Aarhus Ø, efterfulgt af spisning på Dalla Valle

•27.04 Bededag

•02.05 kl. 17.00 - 20.30 Indisk aften, med Indisk mad og foredrag fra egen rejse v/Lene, Marianne, og hendes mand Job

•07.05 Debat arrangement - Signe Wenneberg "Bæredygtighed" 

•10.05 - 11.05 Kr. Himmelfarts ferie

•16.05 Forårs udflugt - Turen går til Mariager Fjord

•21.05 2. Pinsedag

•23.05 Stormøde kl. 15.00

•29.05 Debat arrangement - Peter Vuust "Musik på recept"

•04.06 kl. 17.00 - 20.30 Fællesspisning og SOLO Koncert

•05.06 Grundlovsdag

•07.06 Planlægning af efterårets fælles arrangementer / støtteforeningen er vært ved arrangementet

•13.06 kl. 15.00 - 17.00 Mini Sankt Hans med Grill pølser, bål, og spil i Dalgas haven bag vores kreative fløj

•21.06 Sommerarrangement

•22.06 Sidste skoledag  
                                
•13.08 Første skoledag efter sommerferien.