Stormøder

Stormøde


Der afholdes i løbet af et semester/halvår 2 - 3 stormøder på Dalgasskolen.

Stormødet er et forum hvor alle på skolen har mulighed for at være i dialog, og drøfte hverdagen og relevante emner med hinanden.

Gode idéer debatteres, og der kan nedsættes grupper/udvalg, der kan arbejde videre med idéerne og gøre dem konkrete - f.eks. omkring udflugter og lignende.

NÆSTE STORMØDE:

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 15.00 – 16.30 (I salen)

 

Dagsorden:

o    Velkommen v/Marianne og Jan

o    Generel orientering om stort og småt

o    Kommende Kulturcafeer / arrangementer på skolen

o    Orientering omkring valg af elevrepræsentant og suppleant til Dalgasskolens bestyrelse
      (Valget finder sted onsdag den 7. februar kl. 15.00 i cafeen)

o    Punkter fra elever på Dalgasskolen

o    Evt.

 

Dalgasskolen serverer gratis kaffe og kage til arrangementet.

Velmødt!

Marianne Van den Pol (Elevrepræsentant)
Jan Christensen (Skoleleder)