Stormøder

Stormøde


Der afholdes i løbet af et semester/halvår 2 - 3 stormøder på Dalgasskolen.

Stormødet er et forum hvor alle på skolen har mulighed for at være i dialog, og drøfte hverdagen og relevante emner med hinanden.

Gode idéer debatteres, og der kan nedsættes grupper/udvalg, der kan arbejde videre med idéerne og gøre dem konkrete - f.eks. omkring udflugter og lignende.

Kommende stormøde:

Stormøde den 5 februar 2019 kl. 15.00 – 16.30 i salen

 

  1. Velkommen v/ Elevrepræsentanterne
  2. Valg af elevrepræsentant og suppleant til Dalgas Skolens bestyrelse 
    (Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet og valget inden mødet, er du velkommen til at komme forbi skolelederen eller elevrepræsentanterne)
  3. Orientering fra ledelsen
  4. Nyt fra bestyrelsen
  5. Støtteforeningen
  6. Kommende arrangementer på skolen
  7. Punkter fra eleverne
  8. Evt.