B5 Stk

Atlas & Aveny

På Atlas & Aveny tager du det første skridt i retning af en uddannelse. Atlas & Aveny er to tilbud der primært henvender sig til psykisk sårbare unge, der enten er frafaldet ungdomsuddannelsen eller endnu ikke er parat til at påbegynde en.

Tilbuddene er studieforberedende og afklarende i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde.
Vi arbejder hen imod at styrke elevernes faglige og personlige kompetencer i relation til at kunne være rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at påbegynde et forløb på en arbejdsplads.

På Atlas & Aveny arbejder vi både med det fælles relationelle i forskellige samarbejdsformer og med den individuelle vejledning af den enkelte elev.

Der er 4 faste undervisere tilknyttet de to tilbud.
Der kan løbende udbygges med supplerende fag fra skolens mangfoldige fagpalet.

Læs vores folder om Atlas & Aveny...

dof