Corona information

 

Kære Alle elever på Dalgas Skolen

Som følge af myndighedernes udmeldinger omkring coronavirus, er Dalgas Skolen på lige fod med alle andre skoler og uddannelsessteder lukket ind til videre.

Al undervisning er derfor i den nedlukkede periode aflyst.

 

Find information omkring situationens udvikling i dagspressen og på nedenstående link.

 

Link til Politiets hjemmeside med et samfunds overblik.

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med et fagligt overblik.

https://www.sst.dk/da/corona

Dalgas Skolen vil løbende følge udviklingen, og vi vil i hele forløbet følge myndighedernes anbefalinger og påbud.

Der er fra skolens side stor opmærksomhed på at det ikke er uden omkostninger, at undervisningen aflyses, og vi håber at alle kommer godt igennem denne periode og ser frem til at vi igen kan mødes på skolen

Med venlig hilsen

Jan Christensen 
Skoleleder