Studieforberedende hold for unge

I menupunkterne til venstre kan du se Dalgas Skolens uddannelsesrelaterede hold.

ATLAS og AVENY er to hold der retter  sig mod unge som skal i gang med en uddannelse.

AVENY er Dalgas Skolen studieforberedende forløb på 20-22 uger, med start i januar og august. Der undervises 4 dage om ugen kl. 9.15-11.45 og derudover kan der suppleres med øvrige fag efter aftale. AVENY fokuserer på at forberede almen-fagligt og socialt til deltagelse på ungdoms- eller videregående uddannelser. På AVENY er der tilknyttet 3 undervisere, som løbende følger op på den enkelte elevs forløb.

ATLAS er Dalgas Skolens studieafklarende forløb på 12 uger. Der er løbende optag på holdet, og det kan forlænges efter aftale med sagsbehandleren. På ATLAS er der undervisning tirsdag og torsdag kl. 9.15-11.45, og derudover vælger man et fag efter eget ønske. ATLAS fokuserer på faglige og sociale emner, der kan føre til afklaring af uddannelsesmuligheder i fremtiden. På ATLAS er der fast tilknyttet 2 undervisere, som løbende følger op på den enkelte elevs forløb.

STUDIEKAMMERET er for unge der er i gang med en (videregående) uddannelse og her tilbydes læseplads og relevant vejledning.