ATLAS

Formålet med Atlas er at skabe et fundament for videre uddannelse og personlig afklaring. Med fokus på fagligt indhold trænes både studierelevante færdigheder samt almenmenneskelige ressourcer.

Undervisning.
Atlas er en blid opstart med et fagligt indhold og består af undervisning to formiddage om ugen + et valgfrit valgfag. Undervisningen foregår i kortere eller længere forløb med forskellige emner, som du som elev kan være med til at præge. I de tematiske forløb arbejdes der med indsamling af viden, opgaveløsning, præsentation, skriftlighed, mundtlighed, struktur osv. i det omfang, de enkelte deltagere er klar til. Der vil oftest være et fælles tema med mulighed for individuel tilpasning og proces. Det forventes, at du som deltager er parat til at lære og deltage i undervisning, til gengæld vil der ikke være hjemmearbejde imellem undervisningsdagene.

Sideløbende med det faglige indhold trænes også de almengyldige og mere praktiske færdigheder som det at møde stabilt op, møde til tiden, melde afbud ved sygdom, tjekke mails, tage del i et fællesskab og lignende. Alt sammen færdigheder, der er relevante for et senere uddannelses- eller praktikforløb.

Også kognitive elementer som hukommelse, reaktionsevne, koncentration udfordres jævnligt på holdet. Vi inddrager spil, lege, gåder og hjernegymnastik som en fast del af undervisningen for at træne disse kompetencer.

Valgfag
Som nævnt består Atlas af to formiddage + et valgfag. Det vigtige ved valgfaget er, at du får mulighed for at opøve andre måske mere kreative færdigheder samt at møde flere mennesker. På valgfagene er der max 7 deltagere, så det er ikke overvældende mange nye mennesker at møde, omvendt spænder alderen bredt på disse hold, hvilket kan give nogle spændende oplevelser og relationer, der rækker ud over Atlas.

Vejledning
Der afholdes løbende vejledningssamtaler, hvor vi under fire øjne samtaler om, hvilke specifikke problematikker eller kompetencer, du arbejder med i forhold til det at tage del i et fagligt tilbud. Det kan fx være motivation, fremmøde, struktur eller perfektionisme, for blot at nævne nogle eksempler. Her har du også mulighed for at komme med ønsker til fremtidige faglige emner på holdet.

Socialt
På Atlas - og på Dalgas skolen generelt - vægtes det sociale fællesskab højt. På Atlas deltager vi som en selvfølge i morgensamlingerne fra kl 9.00-9.15, før vi har undervisning, og er der debatarrangement, foredrag eller lign. på skolen, deltager vi så vidt muligt også i det.

På holdet dyrker vi ligeledes fællesskabet og trygheden, der følger med et godt fællesskab. Det gør vi blandt ved at lege og spille og støtte op hinandens bidrag til undervisningen, eller ved at tage på udflugt ud af huset. Vi kan tage på museum, ud at bowle, ud at gå en solskinstur, eller besøge relevante foreninger.

Endelig har vi også et stærkt samarbejde med Aveny, som ligeledes er et studieforberedende unge-hold. Vi laver af og til fællestemaer, holder pauser sammen eller tager på udflugter sammen. Vi oplever, at der er et godt fællesskab på tværs af de to hold.

Hvad er Dalgas Skolen  
Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske vanskeligheder/ sindslidelse. Vi lægger vægt på et inspirerende miljø med intellektuelle og kreative udfordringer, åben debat, højskole-atmosfære og et rummeligt fællesskab. Dalgas Skolen er også morgensamlinger, debatarrangementer, kulturcafé, motionsdag, udflugter, temadage og meget mere.

Undervisere
Doron Haahr og Teresa Karlsen Riis

Få mere at vide: 
Skriv en mail til skoleleder Jan Christensen, og aftale et telefonmøde eller et uforpligtende besøg på skolen.

jan@dalgasskolen-aarhus.dk