AVENY - vejen til uddannelse

Undervisning
Det faglige indhold på Aveny er struktureret om forskellige tematiske forløb. Du får mulighed for at fordybe dig i emner, der har din interesse, og at blive udfordret på studiemæssige kompetencer, i det omfang du er klar til det. Det kan være opgaveskrivning, fremlæggelse, diskussion af emner eller det at styre en arbejdsproces hele vejen i mål. Du kommer til at arbejde med din egen læreproces i projekter med forskellige produkter. Har du nogle specifikke ønsker til færdigheder, du gerne vil arbejde med, er det også muligt, og nogle gange fokuserer vi på noget bestemt for hele holdet – det kan være faglig læsning, at sætte komma, gruppearbejde, notatteknik, powerpoint eller motivation.

Ture og arrangementer
Vi tager jævnligt på ture – det kan være muséumsbesøg, rundvisninger interessante steder og deltagelse i arrangementer i byen. Når vi er af sted, finder vi som regel en café, hvor vi med hyggen i fokus fordøjer indtrykkene fra dagen sammen. Når der er arrangementer på Dalgas Skolen, deltager vi også fra Aveny. Det kan være til foredrag om kultur, politik, historie, kunst og litteratur, det kan være motionsdage, fælles udflugter og fester.

Studiemiljø
Som elev på Aveny kan du deltage i valgfag på skolen. Her møder du andre elever i alle aldersgrupper, der brænder for netop samme fag som dig. Undervisningen foregår på hold med max 7 deltagere. Aveny er en del af Dalgas Skolens studiemiljø. Her er også en lektiecafé for VUC-elever og læsepladser for studerende på videregående uddannelser.

Fællesskab og netværk
På Aveny vægter vi fællesskabet højt. Du bliver del af et hold, hvor der er plads til at være, som man er, og hvor det betyder noget, om du er her eller ej. Nogle dage kan det være, du har lyst til at bidrage meget til det fælles, andre dage kan det være, du har brug for plads til bare at være dig selv. Begge dele er muligt. Du får mulighed for at dele erfaringer med  andre unge om studie, hverdag, interesser og andet, der lige rør sig. Du får med andre ord mulighed for at arbejde med dine sociale kompetencer. Endelig er der altid mulighed for at få en individuel samtale med underviseren på Aveny, hvis der er noget, du har brug for at tale om eller brug for særlig støtte til.

Hvad er Dalgas Skolen  
Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske vanskeligheder/ sindslidelse. Vi lægger vægt på et inspirerende miljø med intellektuelle og kreative udfordringer, åben debat, højskole-atmosfære og et rummeligt fællesskab. Dalgas Skolen er også morgensamlinger, debatarrangementer, kulturcafé, motionsdag, udflugter, temadage og meget mere.

Undervisere
Louise Nabe-Nielsen & Teresa Karlsen Riis

Få mere at vide:
Skriv en mail til skoleleder Jan Christensen, og aftale et telefonmøde eller et uforpligtende besøg på skolen.

jan@dalgasskolen-aarhus.dk