STUDIEKAMMERET

Klik på billedet for at læse folderen om studiekammeret.

Studiekammeret er et tilbud der retter sig mod unge studerende med psykisk sårbarhed, der går på en videregående uddannelse. De studerende er på alle stadier af deres uddannelse—nogle er lige gået i gang, mens andre knokler på specialet. Tilbuddet er primært for revalidender som kan få tilbudt studiepladsen gennem kommunen, men der vil også være pladser for selv-betalende studerende i et mindre omfang.

I Studiekammeret får du en læseplads, så du har et fast sted at sidde og mulighed for at placere dine bøger og øvrige studiematerialer et andet sted end derhjemme. Det gør det ofte nemmere at afbalancere og adskille studie og fritid.

I Studiekammeret bliver du ligeledes en del af et fællesskab med andre studerende med psykisk sårbarhed, som du kan holde pauser med og dele frustrationer og succeser med.

Fokus i studiekammeret er på studielivet, og en central værdi i studiekammeret er at man bliver mødt som det menneske man er, uafhængig af sin psykiske udfordringer.

Klik her for at hente folderen om studiekammeret.

dof