STUDIEKAMMERET

Studiekammeret er et tilbud til psykisk sårbare studerende på videregående uddannelser. I Studiekammeret får du en læseplads, så du har et fast sted at sidde og mulighed for at placere dine bøger og øvrige studiematerialer et andet sted end derhjemme. Det gør det ofte nemmere at afbalancere og adskille studie og fritid.

I Studiekammeret bliver du ligeledes en del af et fællesskab med andre studerende med psykisk sårbarhed, som du kan holde pauser med og dele frustrationer og succeser med. En central værdi i Studiekammeret er, at man bliver mødt som det menneske, man er, uafhængigt af sine psykiske udfordringer. Fokus er på studielivet, og du bestemmer selv, hvorvidt og hvor meget, du vil fortælle om din psykiske sårbarhed.

En studerende i Studiekammeret siger om sit udbytte af Studiekammeret:

”At være en del af Studiekammeret gør, at jeg har lyst til at tage afsted hver morgen. Jeg er en del af et fællesskab, hvor det betyder noget, om jeg er der eller ej, og min læseplads gør det nemmere at adskille arbejde og fritid.”

Se folder om studiekammeret...

B8 Redigeret Stk

Muligheder og forpligtelser i Studiekammeret
Du får i Studiekammeret mulighed for at få vejledning i forhold til studiemæssige udfordringer såsom opbygning af en opgave, eksamensangst eller strukturering af hverdagen. Læs mere under ”Vejleder i Studiekammeret”.

Hver 14. dag holder vi fællesmøde, hvor vi taler om, hvordan det går med studiet og livet generelt - og drikker en del kaffe og the. Der er mødepligt til fællesmøderne, da de er vigtige for opretholdelsen af fællesskabet i Studiekammeret. Vejlederne deltager i og sætter rammen for fællesmøderne, men det mest centrale på møderne er de studerendes gensidige sparring. Nogle gange tager vi på spillecafé eller tager ud og afslutter semesteret sammen, men det er helt frivilligt, om man vil deltage i sådanne aktiviteter.

Studiekammeret hører under Dalgas Skolen, og du bliver således også en del af et større fællesskab, hvor du har mulighed for at deltage i den daglige morgensamling og forskellige debat- og kulturarrangementer. Studiekammeret følger Dalgas Skolens rytme og åbner, som skolen, klokken 8.00. og lukker igen omkring klokken 15.00.

Der er i Studiekammeret adgang til trådløst netværk samt print- og kopifaciliteter. 

Bliv en del af Studiekammeret
Hvis du gerne vil være en del af Studiekammeret eller bare gerne vil vide mere og se stedet, kan du kontakte os på telefonnummer 86124840 eller skrive til os på dalgas@dalgasskolen-aarhus.dk.

Hvis du har en sagsbehandler, kan du også kontakte vedkommende for at høre, om du kan få en plads i Studiekammeret bevilget. Man kan få Studiekammeret bevilget (og betalt) både på revalidering, og hvis man får handicaptillæg til sin SU, men det skal du tale med din sagsbehandler om.

Er du på almindelig SU og betaler selv, koster Studiekammeret 600 kr. om måneden. Studiekammeret er primært for studerende, der får tilbuddet bevilget via jobcenteret, men indimellem lukker vi også op for studerende, der selv betaler. Betaler du selv kan du blive tilbudt en plads i studiekammeret for et semester med mulighed for forlængelse. 

Hvem kan bruge Studiekammeret?
Studiekammeret er for studerende på videregående uddannelser. Det kan være uddannelser på universitetet eller mellemlange videregående uddannelser på f.eks. VIA University College. Man kan også bruge Studiekammeret, hvis man har haft orlov eller på anden måde pause fra sit studie og skal i gang med at læse igen. De fleste studerende i Studiekammeret er på revalidering, men der lukkes, som skrevet, også indimellem op for studerende på SU (med eller uden handicaptillæg), som selv betaler.

Hvem er de andre i Studiekammeret?
De studerende i Studiekammeret er en mangfoldig gruppe, der læser på så forskellige uddannelser som jura, pædagoguddannelsen, antropologi, psykomotorisk terapeut uddannelsen, erhvervsøkonomi m.fl.

De studerende er alle på forskellig vis psykisk sårbare. Det kan f.eks. være i forhold til problematikker omkring angst, depression eller skizofreni. Fælles for de studerende er dog, at de er så relativt velfungerende, at de er i gang med en videregående uddannelse.

Det er meget forskelligt, hvordan de studerende i Studiekammeret bruger tilbuddet. Nogle sidder dagligt på læsepladsen, nogle gør primært brug af vejledningen, og andre igen bruger både læseplads, vejledning og deltager i fællesmøder. Fællesmøderne er der mødepligt til, da de spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af fællesskabet i Studiekammeret.

Eksempel på en studerende i Studiekammeret I Studiekammeret er f.eks. Kamilla, der læser antropologi på 5. semester. Hun tog på 4. semester pause fra sit studie pga. depression og kom på den måde ud af fællesskabet på det hold, hun var tilknyttet. Kamilla har problemer med at komme op og i gang om morgenen, hvis hun ikke har undervisning eller andre aftaler, og hun bruger derfor Studiekammeret til at skabe ramme om hverdagen. Fællesskabet og forpligtelsen overfor de andre motiverer hende til at komme af sted hver dag. Vejledningen bruger hun indimellem for at få hjælp til at balancere sit studieliv.