Om Dalgas Skolen

Dalgasskolen er en folkeoplysende virksomhed som har til formål at skabe og udvikle et undervisningssted med undervisning rettet mod voksne, der i en kortere eller længere periode på grund af psykiske problemer eller egentlige sindslidelser ikke fuldt ud er i stand til at benytte sig af andre undervisningstilbud.

Dalgasskolens pædagogiske aktiviteter har til formål at fremme deltagernes personlige udvikling og faglige kvalificering gennem et undervisningsmiljø, der er tilrettelagt, så det tilgodeser voksne med psykiske problemer og voksne sindslidendes behov og forudsætninger.

Se også Dalgasskolens værdigrundlag